ΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ!

ΣΤΟ ΑΠΛΑ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ!

απλά σπιτικό Καθαρά Δευτέρα